Ovaj sajt je moja šupa na netu, gde držim javno dostupne verzije igračkica koje pravim.

Tu su trenutno male MS Windows aplikacije (WPF, ClickOnce) za podršku elektronskim peticijama na bazi potpisa ličnom kartom sa čipom, pod radnim nazivom "ePeticija".

ePeticija

ePeticija Aplikacija za formiranje potpisa Instalacija Uputstvo za instalaciju i upotrebu
ePetAdmin Aplikacija za grupnu proveru XML potpisa Instalacija Uputstvo za instalaciju i upotrebu
rPeticija Aplikacija za podršku ručnom potpisivanju Instalacija

Uputstvo za instalaciju i upotrebu

Blanko obrazac za potpisivanje

Inače, za ostalo, pogledajte moj blog na b92 ili tviter

Blog (B92.net)

Twitter